:)

به نام او
امروز این وبلاگ عزیزمو استارت می زنم و از این به بعد اینجا می نویسم … به اینجا پناه اوردم تا بتونم راحت خودم باشم و بنویسم و مدام نخوام از دست ادم های لعنتی و دخالت هاشون فرار کنم 🙂 هورااا امیدوارم اینجا دوست های نایسی پیدا کنم …
Advertisements

Blue Moments …

In The Name Of Him 🙂

Now that I`m writing these words, I`m sitting on my bed, Listening to 15salegi, Reza Yazdani New Track …  working with my laptop … writing and watching interviews and different parts of Marlon Brando Movies on Youtube … He is My Myth … My Hero … I`m thinking about Him and trying to Create my Great Hero … I`m thinking about my story … Plot, characterize etc … I experience Blue Moments Crazily … 🙂